28 Ocak 2015 Çarşamba

Yeni Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 27 Şubat 2015’de yürürlüğe giriyor

Yeni Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 27 Şubat 2015’de yürürlüğe giriyor Kamuoyunda “Yeni Tüketici Kanunu” olarak bilinen “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”’un 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmesini takiben kanunun uygulanmasını gösterir “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeği” 27 Kasım 2014 tarihli 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yürürlük tarihi 27 Şubat 2015 olarak belirlenen bu yeni yönetmelik, 6 Mart 2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve 13 Haziran 2003 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’i ilga etmiştir. Mesafeli Sözleşme ve hangi araçların kullanılması ile kurulur? Yeni Tüketici Kanunu md. 48/ 1 uyarınca mesafeli sözleşmeleri satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeler olarak tanımlamıştır. Bu iletişim araçlarının ne olduğuna ise Yeni Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde açıklık getirilmiş ve bunların mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj (SMS), internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortam olduğu belirtilmiştir. Yönetmelik hangi hizmetlere uygulanmayacak? Finansal hizmetler, otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar, halka açık telefon vasıtasıyla telekomünikasyon operatörleriyle bu telefonun kullanımı, bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler, taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı, konut kiralama, paket turlar, devre mülk, devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya değişimi, yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesi, tabi olacağı bazı Yönetmelik yükümlülükleri dışında yolcu taşıma hizmetleri, malların montaj, bakım ve onarımı, bakımevi hizmetleri, çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı gibi ailelerin ve kişilerin desteklenmesine yönelik sosyal hizmetler. Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü neleri kapsıyor? Ön bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında diğer yönetmeliklere nazaran getirilen ek bir düzenleme ise, sadece sözleşmenin kurulmasından önce değil, buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, şu hususlarda satıcı ve sağlayıcı tarafından bilgilendirme yapılması zorunluluğudur: Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri; satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası; tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren, satıcı veya sağlayıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi; satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi; mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi; sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet; ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri; ayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler; cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri, cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi; satıcı veya sağlayıcının talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar; varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri; satıcı veya sağlayıcının bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi; tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi. Ön Bilgilendirme Yöntemi Ön bilgilendirme yapılırken tüketicinin ön bilgilendirilmesi gereken tüm hususlarda, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmek zorunda olduğunu düzenlemiştir. Mesafeli sözleşmenin internet yoluyla kurulması halinde, ön bilgilerin tüketicinin ödeme yükümlülüğü altına girmesinden hemen önce açık bir şekilde ayrıca gösterilmesi zorunludur. Yönetmelikte genel hükümlere bırakılmış gibi gözüken bir husus ise, ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verildiğinin belirtilmesine dair bir hükme yer verilmemiştir. Ön Bilgilerin Teyidi ve Diğer Yükümlülükler Sözleşmenin kurulmuş sayılması için satıcı veya sağlayıcı, ön bilgilendirme yöntemiyle ön bilgileri edindiğini kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak teyit ettirmek zorundadır. Tüketicinin siparişi ile bağlı olabilmesi için de, satıcı veya sağlayıcı, tüketici siparişi onaylamadan hemen önce, verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda tüketiciyi açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür. Tüketicinin mesafeli sözleşme kurulması amacıyla satıcı veya sağlayıcı tarafından telefonla aranması durumunda, her görüşmenin başında satıcı veya sağlayıcı kimliğini, eğer bir başkası adına veya hesabına arıyorsa bu kişinin kimliğini ve görüşmenin ticari amacını açıklamalıdır. Ön bilgilendirme, cayma hakkı ve satış şartları hususunda oldukça geniş bir düzenleme getirdiği dikkat çeken yönetmelik 27 Şubat 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder